GRATIS UNDERVISNINGSFORLØB MED FILMANALYSE OG KARRIERELÆRING

Tak, fordi du har fundet vej til Min vej til svendebrevet:
Et gratis undervisningsforløb om uddannelsesveje, fordomme og succeshistorier.

Grundkernen i det danskfaglige undervisningsforløb er seks korte dokumentariske filmportrætter. I hver film følger vi én ung mand eller kvinde, der har fundet deres vej til succes og “et svendebrev”.

Filmene er centreret om uddannelseshistorier fra byggebranchen. Målet er dog at inspirere dine elever til at blive afklaret om deres videre vej efter grundskolen, hvad enten det er gymnasiet eller en erhvervsrettet uddannelse. Fælles for alle fortællinger er, at de medvirkende har oplevet én eller flere udfordringer i sit liv, før de “fandt” deres vej til succes. Fx skoletræthed, koncentrationsbesvær, tvivl, traumatiske oplevelser eller noget helt femte.

Filmene åbner for et undervisningsforløb med filmanalyse, karrierelæring, gruppearbejde, praktiske opgaver, fremlæggelse og selvrefleksion. Eleverne kommer til at arbejde aktivt med sig selv, herunder italesætte egne styrker og drømme. Til slut i undervisningsforløbet vil de skulle producere en ansøgning og samle deres refleksioner om fremtiden til skolens UU-vejleder. I lærervejledningen fremgår de Fælles Mål, som forløbet opfylder for faget dansk.

Vi håber, at du og dine elever vil bruge undervisningsforløbet aktivt til at skabe gode diskussioner og refleksioner om veje til en uddannelse, fordomme, nederlag og succes. At de bliver klogere på filmmediet og filmportrætternes virkemidler samt dramaturgi.

Undervisningsforløbet er gratis at bruge, og det er realiseret takket være støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og Grundejernes Investeringsfond.

UNDERVISNINGSFORLØB – ANVENDELSE

Undervisningsforløbet er skræddersyet til DANSK i tilknytning til det obligatoriske tema UDDANNELSE OG JOB i udskolingen / 9.–10. klasse. Undervisningsforløbet lægger desuden op til elevernes UU-VEJLEDNING.

Undervisningsforløbet vil også oplagt kunne anvendes tværfagligt mellem dansk, samfundsfag og historie, ligesom det kan bruges som oplæg til OSO-OPGAVEN i 10. klasse. Endvidere kan forløbet også anvendes på FGU som en del af danskundervisningen.

UNDERVISNINGSFORLØB – INDHOLD

Undervisningsforløbet består af seks korte filmportrætter produceret i årene 2020-2022. Desuden er der udviklet et elevhæfte, seks forskellige opgavehæfter knyttet til hver af filmene og en lærervejledning. Den finder du øverst til højre på dette site!

UNDERVISNINGSFORLØB – KONTAKT OS

Har du spørgsmål til undervisningsforløbet eller opdager du fejl og mangler i materialet? Så vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt producenten Niels Brondbjerg på nbr@teknikogsalg.dk